Next video will start in 30 seconds

Juji ashi shiho gatame - Juji gatame | Euan Burton

Close Open

Juji gatame from all fours | Euan Burton

Episode 3 • 3m 8s

Up Next in Newaza